تبلیغات
تـرنم یک تـــرانــه - قلب شیشه ای
تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1392 | 09:42 ب.ظ | نویسنده : ⓝⓐⓔⓜⓔⓗ

مطالب عاشقانه با تصویر 92,عکس همراه با متن عاشقانه11200000حـــــواسمون بـــــاشه دل آدمه11200000

11200000شـــــیشه نـــــیست کـــــه روش هـــــا کـــــنیم11200000

11200000بـــــعد روش قـــــلب بـــــکشیم11200000

و

11200000وایـــــسیم آبـــــ شـــــدنشو نـــــگاه کـــــنیم11200000

11200000و کـــــیف کـــــنیم!11200000

11200000رو شـــــیشه ی نـــــازک دل آدمـــــا11200000

11200000اگـــــه قـــــلب کـــــشیدی...11200000

11200000بـــــاید مـــــردونه پـــــاش وایـــــسی!11200000